Általános információk a trénerképzésről

 

A Baracsy-módszert kizárólag a Dsmile Edukációs és Program Központban lehet megtanulni. (nyilvántartási szám: B/2020/000305, B/2020/003972)

A Dsmile program az optimális légzés-rágás-nyelés-beszéd-testtartás kialakítására épülő komplex módszer, amelyben az elemi mozgásminták, hangadás, orofaciális izomkondíció és a természetes légzésmechanizmus és izomegyensúly alapjait állítjuk vissza gyakorlataink segítségével. Ezen folyamatok rendeződése hatással van az idegrendszer-fejlődésére is. Számos elérhető tudományos publikáció igazolja a módszer koncepcióját.
Alkalmas túlmozgásos, ügyetlen mozgású, szájlégző, beszédhibás, nyelvlökéses nyeléssel vagy gyanújával diagnosztizált, krónikus rekedtséggel küzdő, diszlexia-gyanús, figyelemkoncentráció problémával küzdők, gyakori felsőlégúti problémával és rossz testtartással küzdők számára.
Certifikált trénereink munkáját kapcsolattartással és tanácsadással, tudásfrissítő szemináriumokkal, valamint  központban történő hospitálással támogatja a Dsmile program és Edukációs Központ.

Az Alaptanfolyam, bevezetés a Dsmile programba (I.modul) 6 napos intenzív elméleti és gyakorlati képzés.

Óraszáma: 60 óra, nem akkreditált képzés.
Az I.modul elvégzése Dsmile program megtartására nem jogosít.

Certifikált tréner (II.modul) Alaptanfolyam+ gyakorlat+ vizsga

Óraszáma: 80 óra, nem akkreditált képzés.
A II.modul elvégzése Dsmile program megtartására jogosít szerződéses partnerként.

A Ráébresztő vizsgálatot Expertjeink (III.modul) végezhetik, amely 10 órás elméleti, sales és gyakorlati képzést biztosít a jelentkezőknek. A ráképzést csak Certifikált trénerek végezhetik el.

A program célja, képzési módszere

Az alaptanfolyam elvégzése lehetőséget ad, hogy családon belül használhassa a Dsmile programot. A Certifikált trénerek először 8-11 éves korosztály egyéni és csoportos (max.6fő) foglalkozásait tudja majd megtartani. A gyakorlat alatt elsajátíthatja a Baracsy módszer rendhagyó kommunikációs formáit. Ezt követően képes lesz önálló kiscsoportos és egyéni tprogramok megtartására, 2-3 önállóan megtartott sikeres csoportos foglalkozás után pedig a Ráébresztő vizsgálat komplett folyamatának elvégzésére, valamint az Online foglalkozásokra vonatkozó ráképzésre van lehetőség.
A Baracsy módszer új alapokra helyezi a logopédia fogalmát. A hagyományos logopédiával szemben a módszertan a XXI. századi ember életviteléhez alkalmazkodva nem csak adott területre fókuszál, hanem a szervezet összefüggéseit vizsgálva a probléma valódi okához igazítja a kezelést. A képzéseken résztvevők teljesen új szemléletű vizsgálati és terápiás metódust sajátíthatnak el. A
Ráébresztő vizsgálatunk során nem csak az oktató kap átfogó képet a páciens állapotáról, hanem ami talán ennél is fontosabb: a páciens számára is eddig ismeretlen összefüggésekre (problémákra) derül fény. A rendhagyó vizsgálati metodika középpontjában tehát a szakzsargon helyett a páciens áll. Az oktató nem felállítja és kinyilatkoztatja a diagnózist, hanem a pácienssel együtt, közösen fedezi fel. Ennek eredménye pedig egy tájékozott, együttműködő páciens, aki rálát a panaszai mibenlétére, és partner a gyógyulásban. Így a kezelés élmény, a siker pedig garantált.

A Baracsy Komplex Program elvégzése önmagában nem jogosít fel a programok megtartásra, az csak szerződéses keretek között lehetséges.
A későbbiekben lehetőséget adunk „szakosodásra”, serdülők és felnőttek, idősebb korosztály vagy 7 év alattiak, hangképzési zavarok, állkapocsízületi problémák kezelését célzó foglalkozásainak megismerésére, gyakorlatainak elsajátítására. Lehetőséget biztosítunk továbbá igény szerint beszédtechnikai-és hangképzés területén alkalmazható tudás megismerésére és elsajátítására is.
A tanfolyamon vendég előadókkal igyekszünk kitekintést adni a legújabb tudományos ismerteken keresztül naprakész tudás megszerzésére. Szakirodalmi listát javaslunk a mind szélesebb körű tudás megszerzéséhez.
A rendhagyó interaktív vizsga a gyakorlatok készségszintű elsajátításán kívül az elméleti kapcsolódási pontok értelmezését is összefoglaljuk.
Ráépülő képzésünk során a komplett protokollt és a kontroll vizsgálatok szempontjait is elsajátíthatják.
Dsmile programot kizárólag hivatalos Certifikációs Tanúsítvánnyal rendelkező, vizsgázott oktatóink tarthatnak a Dsmile hivatalos kiadványai felhasználásával és az előírt eszközökkel.

A jelentkezés feltételei:

Középfokú végzettségű, gyermekekkel és/vagy felnőttekkel foglalkozók (pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai segítő munkatárs, személyi edző, gyógymasszőr, dental higiénikus), valamint felsőfokú végzettségű szakemberek (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, gyógytornász, testnevelő, pszichológus, fejlesztő pedagógus, tánc pedagógus, orvosi végzettségű érdeklődők jelentkezését fogadjuk el). Egyéb felsőfokú végzettség esetén egészségügyi, anatómiai alapismeretekkel kapcsolatos továbbképzés szükséges a certifikációhoz.
A képzés elvégzéséhez megfelelő fizikai állapot szükséges, mert a gyakorlatokat minden leendő trénernek be kell tudni mutatnia. A Dsmile program elemeinek bemutatása a gyakorlati órák elkezdésének feltétele is.


Jelentkezés és helyfoglalás elektronikus úton:

Trénerképzés regisztráció

Regisztrációs lap a FAR tanúsítvány kiállításához

Végzettséget igazoló dokumentum
20,000 Ft-os regisztrációs díj

Figyelem! A regisztrációs díj a képzésre jelentkezés lemondása esetén nem jár vissza és nem átruházható!

A tanfolyam helyszíne:
1032 Budapest, Váradi utca 24. Dsmile Program -és Edukációs központ (térkép)
Tanfolyamunk létszáma 6 főben korlátozott, ezért a később jelentkező kollégák várólistára kerülnek. Erre tekintettel kérjük, ha bármilyen okból nem tud eljönni a tanfolyamra, jelezze ezt telefonon a +36 70 417 6453-as központi telefonszámon – a létszámkereten felül jelentkezők érdekében.
Részletfizetés egyedi megállapodás szerint lehetséges!
 
A Certifikációs vizsga eredményes megszerzésének feltételei
– Eredményes gyakorlati vizsga, a komplett 10 alkalmas program oktatása, dokumentációja
– Vezető trénerünk megfelelőnek ítélje a leendő tréner tudását, képességét, hozzáállását, autonómiáját a gyakorlat során
– A leendő tréner 90%-os  jelenléte szükséges  a tanfolyam ideje alatt.
Amennyiben a fenti feltételeknek nem tesz eleget, az a képzésből történő kizárását vonhatja maga után, a továbbképzés teljesítéséről tanúsítványt nem kaphat. Ebben az esetben a befizetett összeg nem követelhető vissza.
Továbbá a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Baracsy módszert és a Dsmile program módszertanát semmilyen formában nem oktathatja. Az elmélettel, gyakorlattal kapcsolatos előadás tartása, tanulmányírás, poszter készítés csak a Dsmile Hungary Kft. szakmai vezetője hozzájárulásával engedélyezett.
A Dsmile Hungary Kft. szakmai vezetője a TANÚSÍTVÁNYT visszavonhatja, ha a végzett hallgató az Etikai kódex szellemével, gyakorlatával nem összeegyeztethetően használja fel a MÓDSZERT, FEJLESZTÉST.
A tanfolyamot sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak, mely igazolja, hogy a továbbképzés követelményeinek megfeleltek, és a certifikált tréneri munkára alkalmasak, dolgozhatnak a Dsmile programmal.

jelentkezek